ATT ANLITA EN AUTIST


Jag som jobbar med Spicy Brain har Asperger, vilket är olika för alla, men för mig betyder det att jag hittar egna sätt att jobba som funkar. Till exempel att jobba med mina specialintressen som jag inte tar ledigt från, vilka är makt, organisation och feminism. Alla som känner någon med asperger vet förmodligen hur mycket intressena betyder, och jag har turen att kunna jobba med mina.


Det som kännetecknar Asperger är ojämna förmågor - jag är till exempel stark analytiskt, men inte alls lika bra när det gäller småprat och kommunikation. Jag har läst genusvetenskap, Artificiell Intelligens och filosofi, men är samtidigt för intryckskänslig för att kunna vara i stora folksamlingar för länge. Var gärna tydlig och rak i kommunikationen.


Men jag gör vad jag är bra på, så får andra komplettera med vad de är bra på. Det finns mycket fördelar med en Asperger-typ av hjärna och det finns saker jag helst lämnar till andra. Det funkar bäst när alla gör vad de själva är bra på!