Tjänster


Kontakta mig för offert!

Basanalys 

Beställ en jämställdhetsanalys & ta reda på hur ni kan gå vidare med, eller starta, ett jämställdhetsarbete.


Jämställda organisationer = mer välmående organisationer! 

Tidigare uppdrag

Uppsala Universitetsbibliotek

September 2022

Höll i en workshop om diskriminering, trakasserier, härskartekniker och bekräftelsestrategier. Workshopen var på plats.

Trelleborgs kommun

Januari 2022

Gjorde analys av material utifrån jämställdhets- och inkluderingsperspektiv, samt skrev rapport om jämställd stadsplanering.

CAN

Sept 2021- april 2022

Förbättrar medarbetarenkät, analyserar intervjuer samt skriver rapport om hur organisationen kan förbättras.

Region Östergötland

Augusti 2021

Analyserar deras regionala utvecklingsstrategi utifrån social hållbarhet.

Skogsbrukets Yrkesnämnd

Maj 2021- sept 2021

Analyserade intervjuer, analyserade SYN som organisation ur jämställdhetsperspektiv, gjorde diskursanalys av skogsrapporter. Skrev rapport.

Region Värmland

Nov 2020- feb 2021

Begreppsverkstad- tydliggör vad olika begrepp betyder. Till exempel jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet.

Region Östergötland

Augusti 2021

Analyserar deras regionala utvecklingsstrategi utifrån social hållbarhet.

Medtech4Health

Oktober 2020

Samlade in information om innovation och inkludering, sammanfattade text och video